Bymiljøpakken

Nye bomtakster fra 10. februar

10. februar blir rushtidsavgiften fjernet. Samtidig blir det innført halv takst for elbil.

Ny takst for personbiler blir 23 kroner. Med bombrikke og 20 prosent rabatt blir prisen 18,4 kroner.

Taksten for tunge kjøretøy blir 58 kroner. Her er det ikke rabatt.

Elbiler (nullutslippskjøretøy) skal betale 50 prosent av ordinær takst etter at rabatten for bombrikke er trukket fra. Det betyr en pris på 9,2 kroner for elbiler.

Det blir fortsatt timesregel mellom bomstasjonene i Bymiljøpakken. Passeringstak på 75 passeringer i måneden gjelder også som før. Når Hundvågtunnelen åpner inngår også denne i timesregelen og passeringstaket. For å få rabatt, timesregel og passeringstak må en ha bombrikke og avtale med Ferde.

Bompengeselskapet Ferde annonserer takstvedtaket i avisene kommende uke. Etter det må det gå fire til seks uker før de nye takstene starter. Datoen for det blir altså 10. februar.