Bymiljøpakken

Enige om byvekstavtalen

Før sommerferien ble kommunene og fylkeskommunen på Nord-Jæren enige om en byvekstavtale. Nå har også regjeringen bekreftet avtalen.

I en pressemelding fra Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet forrige uke sier statsrådene følgende om avtalen:

– Forhandlingspartene har gjort en viktig og god innsats, og avtalen vil bety mye for Nord-Jæren. Staten vil gå inn med rekordstor statlig støtte til utvikling av bedre kollektivløsninger og sykkelinfrastruktur. Det vil øke kapasiteten i kollektivtransportsystemet og gi bedre mobilitet for alle, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Byvekstavtalen er viktig for å sikre at staten og kommunene samarbeider om planleggingen av byen og byveksten. Vi ser frem til å samarbeide videre om å se sammenhengen i planleggingen av areal, transport og utviklingen av gode bymiljøer, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Byvekstavtale for Nord-Jæren_ENDELIG