Bymiljøpakken

- En god avtale for alle i regionen

Ordførerne på Nord-Jæren er enige med staten om en byvekstavtale. Fylkesordfører Marianne Chesak understreker at avtalen kommer alle folk i regionen til gode.

Fredag 6. desember er en merkedag på Nord-Jæren. Den nye byvekstavtalen sikrer regionen over 16 milliarder kroner fra staten.

– Vi har kjempa lenge for at staten skulle ta en større del av kostnadene. Nå betaler staten 66 prosent av Bussveien. I tillegg får vi en enda større økning i belønningsmidlene, poengterer Marianne Chesak.

Belønningsmidlene kan blant annet brukes på å bedre kollektivtilbudet og redusere takstene.

En samlet region

På rekordtid har partene blitt enige om en byvekstavtale. Forhandlingene ble tatt opp igjen for bare en måned siden.

– Jeg vil takke for samarbeidsviljen. Dere har vært kjempeflinke til å jobbe sammen og har kommet fram til gode kompromisser, skryter leder av styringsgruppen, Lars Aksnes fra Statens vegvesen.

Ordfører i Sandnes var fornøyd for at regionen har fått til det de har jobbet for.

– Vi er nå enige i regionen, vi har fått vekk rushtidsavgiften, og vi står fast på nullvekstmålet, poengterte Stanley Wirak.

Nullvekstmålet skal nås

Det til enhver tid gjeldende nullvekstmålet ligger fast i avtalen.

– Vi håper folk fortsetter å gå, sykle og reise kollektivt, slik at vi når nullvekstmålet, sa Marianne Chesak.

Randaberg-ordfører Jarle Bø er enig med ordfører-kollegaen sin.

– Det er en kjempegod avtale, og vi håper folk benytter seg av godene, slik at vi ikke trenger å bruke virkemiddelpakken.

Vedlagt byvekstavtalen følger en liste med virkemidler som regionen kan benytte seg av, som for eksempel parkeringsrestriksjoner, trafikkreguleringer eller reduserte takster for kollektivtrafikken.

Ordførerne håper det ikke blir nødvendig å bruke virkemidlene.

– Vi har sett at gulrøttene virker, understreker Wirak.

Dette inngår i avtalen

Gulrøttene Wirak sikter til er blant annet takstsamarbeid for tog og buss, flere avganger og mobilitetstiltak som HjemJobbHjem. Dette er gjort mulig av belønningsmidler fra staten, som skal bidra til bedre framkommelighet, miljø og helse i storbyområdene, ved å dempe veksten i personbiltransport og øke antallet kollektivreiser. Belønningsmidlene skal blant annet brukes til kollektiv- og mobilitetstiltak på Nord-Jæren.

Ved å inngå en avtale i 2019 har regionen sikret seg 115 millioner kroner i belønningsmidler for 2019.

Dette inngår blant annet i avtalen:

  • Belønningsmidlene fra staten er på 2 612 millioner kroner i avtaleperioden, som går fra 2019 til 2029
  • Staten betaler for 66 prosent av Bussveien, mot 50 prosent i forrige avtale. Halvparten av økningen fra 50 til 66 prosent må brukes til satsing på kollektiv. Den andre halvparten må brukes på reduserte bompenger
  • Staten bidrar også med et tilskudd på 500 millioner kroner for reduserte priser på kollektivtrafikk
  • Staten bidrar med 50 millioner kroner pr år som kompensasjon for at rushtidsavgiften fjernes

En ny byvekstavtale har også gjort det mulig å endre bompengeopplegget. Det betyr at:

  • Rushtidsavgiften fjernes
  • Elbiler skal betale halv takst
  • Innkrevingsretningen på bybrua skal snus, slik at betalingsretningen blir fra sentrum, mot Hundvåg
  • Partene forplikter seg til å endre bomplasseringer og/eller innkrevingsretninger for Tananger og Lura i løpet av våren 2020

Prosjektene i avtalen

De viktigste prosjektene i avtalen er Sykkelstamvegen, korridor 1 og 2 på Bussveien, kollektivtrase fra Jåttå til SUS/UiS, og Transportkorridor vest fra Sola skole til Kontinentalveien.

Prosjekter på sykkel, gåing, kollektiv, korridor 3 og 4 av Bussveien, E39-prosjektene Hove-Ålgård og Smiene-Harestad inngår også i avtalen, i tillegg til flere andre prosjekter.

Dette skjer nå

Etter dagens siste forhandlingsmøte kom statssekretærene Anders B. Werp, fra Samferdselsdepartementet og Lars Jacob Hiim, fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, for en formell overlevering av avtalen til regjeringen.

Anders Werp understreket at regjeringen skal gå nøye gjennom avtalen, men at de først skal se på den etter at lokalpolitisk behandling er over. Nå skal byvekstavtalen og nytt bompengeopplegg behandles i de fire kommunestyrene og i fylkestinget. Det skjer i løpet av de neste ukene.

Her kan du lese hele byvekstavtalen, som i dag ble signert av alle partene: Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Fylkesmannen, som representerer staten, og de lokale partene som er Rogaland fylkeskommune, og kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg.

Byvekstavtale Nord-Jæren 061219_SIGNERT