Bymiljøpakken

Prosjektet, Transportkorridor Vest, Sør-Tjora - Kontinentalvegen, bruker elektriske gravemaskiner.

Elektrisk veibygging på TKV

Sola-ordfører Tom Henning Slethei tok det første spadestikket på den neste etappen av Transportkorridor Vest. Dette blir det første store veiprosjektet som bruker elektriske gravemaskiner.

Entreprenøren Bjelland AS hadde med sin 12 tonn store elektriske gravemaskin da Sola-ordfører Tom Henning Slethei tok det første spadestikket med en ordinær liten spade. Når arbeidet starter for fullt har entreprenøren klar to nye større elektriske gravemaskiner på 20 tonn som skal brukes når den 2,5 kilometer lange etappen bygges fra Risavika til Sør Tjora, der dagens etappe stopper.

– I forhandlingene i Bymiljøpakken har kommunen og jeg som ordfører fått inn at denne etappen skal ha ferdigstillelse i 2023, så jeg har klødd etter å komme i gang, sa Slethei i sin tale.

Han og varaordfører i Sandnes, Pål Morten Borgli, fikk også sitt første møte med en elektrisk stor gravemaskin.

– Vi er spente på å bruke elektriske gravemaskiner, for vi har liten eller ingen erfaring. Vegvesenet og andre utbyggere har nå klimakrav som må innfris. Samtidig har ikke leverandørene av gravemaskiner kommet så langt at de kan tilby oss dette utstyret. Derfor har vi bygd om to dieselmaskiner til elektrisk drift, sier Joakim Hetland, som er daglig leder i Bjelland AS.

Går alt etter planen skal delstrekket, som i Bymiljøpakken heter Sør-Tjora-Kontinentalvegen, stå ferdig sommeren 2024.

Transportkorridor Vest

Transportkorridor Vest. Foto: Øyvind Ellingsen / Statens Vegvesen