Bymiljøpakken

Byvekstavtalen signert med staten

Torsdag 28. september signerte fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal byvekstavtalen med staten, ved samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Fylkesordføreren i Rogaland signerte på vegne av partene på Nord-Jæren: Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune, Sandnes kommune, Sola kommune og Randaberg kommune.

Byvekstavtale Nord-Jæren – endelige avtaledokument(1474047)(2)

Byvekstavtale for Nord-Jæren_ENDELIG