Bymiljøpakken

Bypakkeåret 2017 er i gang

Forhandling om byvekstavtale og ny informasjon om bomstasjonene var litt av innholdet i årets første styringsgruppemøte i Bypakke Nord-Jæren.

Styringsgruppa møttes for første gang etter at stortingsproposisjonen kom 16. desember 2016.

Leder for styringsgruppa, vegdirektør Terje Moe Gustavsen, sier han håper bypakken blir vedtatt i Stortinget før påske.

Forhandlinger mellom regionen og staten

Forhandlinger om byvekstavtale kom i gang like etter årets første styringsgruppemøte 5. januar.

Byvekstavtale er et nytt begrep for mange. Navnet er nytt og erstatter tidligere bymiljøavtaler, som er en avtale mellom regionen og staten. Staten bidrar med penger til regionen, som igjen må forplikte seg til tiltak for å nå mål om nullvekst i biltrafikken.

Torsdagens møte var det første innledende forhandlingsmøtet om byvekstavtale. Under forhandlingene var det kun forhandlingspartene (regionen ved kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg og Rogaland fylkeskommune og staten ved Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen) som var til stede.

– Jeg er fornøyd med at vi nå er i gang med forberedelsene til forhandlingene, sier fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal.

Neste forhandlingsmøte er 19. januar.

Bygginga av bomstasjoner starter i vår

Statens vegvesen fortalte i møtet at anbud for bygging av 38 bomstasjoner ble lyst ut 19. desember.

– Bygginga av bomstasjonene til Bypakke Nord-Jæren er landets mest kompliserte bomstasjonsprosjekt. Det er ingen firma som har så mange master og utstyr på lager som vi trenger, og det tar tid å produsere, fortalte Astrid Eide, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Gravearbeidet for bomstasjonene starter i løpet av våren. Men på grunn av produksjon og levering av utstyr er det ventet at innkreving av bompenger i bypakken ikke starter før 1. oktober 2018.

– Statens vegvesen gjør alt vi kan for å bli ferdige før, ble det poengtert i møtet.