Bymiljøpakken

Bypakke Nord-Jæren vedtatt i Stortinget

Bypakke Nord-Jæren ble vedtatt og godkjent i Stortinget torsdag 30. mars. Det betyr grønt lys for utvikling av regionen og 30 milliarder kroner til vei, buss og sykkelveier fram til 2033.

Bypakke Nord-Jæren = 30 milliarder kroner til vei, buss og sykkelveier fram til 2033. For pengene får du blant annet:

  • Bred sykkelvei av høy standard mellom Stavanger, Forus og Sandnes (Sykkelstamvegen)
  • Egen vei for buss (Bussveien) fra Stavanger sentrum til Sandnes sentrum, med arm til Forus vest og Stavanger lufthavn Sola.
  • Egen vei for lastebiler fra Sola, til Risavika og Sundekrossen. Bussvei fra Stavanger til Kvernevik og Risavika.
  • Firefeltsvei på E39 fra Tasta i Stavanger til Harestad i Randaberg
  • Firefelts motorvei på E39 fra Hove til Ålgård. Bussveien fra Sandnes sentrum til Vatnekrossen.

Bypakke Nord-Jæren skal gi bedre hovedveinett, bedre kollektivtilbud og bedre forhold for de som går og sykler. Gjennom en rekke tiltak skal Nord-Jæren oppnå lavere klimautslipp, kortere bilkøer og mindre trafikkstøy og renere luft å puste i. Bypakke Nord-Jæren er et samarbeid mellom kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Statens Vegvesen, Jernbaneverket og Rogaland fylkeskommune.

Prosjektene i Bypakke Nord-Jæren blir finansiert av bompenger og statlige bidrag. Bompenger står for den største delen. Statlige bidrag kommer fra Nasjonal transportplan og i en byvekstavtale. Samarbeidspartnerne i regionen forhandler nå med staten om å få på plass en byvekstavtale. Avtalen fastsetter det økonomiske bidraget fra staten til Bypakke Nord-Jæren.

Prop. 47S (2016-2017)