Bymiljøpakken

Denne gjengen fra det nasjonale sykkelnettverket fikk se løsninger på framkommelighet og mobilitet på Nord-Jæren.

Befaring på Nord-Jæren: Nettverksmøte til fots og på sykkelsetet

Det nasjonale sykkelnettverket besøkte Nord-Jæren.

Samlingen varte i to dager og ble stort sett gjennomført på et sykkelsete eller til fots. Det nasjonale sykkelnettverket, et fagforum for aktiv transport, ble nemlig vist rundt på Nord-Jæren for å se på fremkommelighet og mobilitetsløsninger for sykkel og gange.

De besøkende fikk en grundig innføring i Sykkelstamvegen, Bussveien og andre bymiljøpakkeprosjekter, samt hvordan Stavanger kommune arbeider med sykkelprioritert gate og deres byromstrategi.

Andre stikkord for befaringen var:
• Bruk av rødfarge i sykkelfelt
• Løsninger for å separere gående og syklende
• Attraktive og konfliktfrie hovedruter i grøntområder
• Enveiskjørte gater, unntatt sykkel
• Mobilitetspunkter
• Sykkelparkering i byrom og på arbeidsplasser

Selvsagt ble Kolumbus sine bysykler brukt på hele samlingen, og gruppen fikk se hvordan de samarbeider med Ranso som VTA-bedrift om service og ombæring av bysyklene.

For Nord-Jæren som vertskap ble disse dagene en inspirasjon, der nye kontakter fra rundt om i landet ble knyttet og gode, kloke innspill som kan forbedre tjenester og innsats rettet mot aktiv mobilitet ble mottatt.

Med unntak av Trøndelag, var samtlige av landets fylker representert med én eller flere deltakere.