Bymiljøpakken

Barnehageforeldre og bompenger

I dagens bompengepakke på Nord-Jæren er det fritak for bompenger dersom du kjører gjennom en bomstasjon for å hente og levere barn i barnehage innenfor kommunegrensen. Det blir endret med bypakken.

Nytt system for fritak

Takstvedtaket for dagens bompengeordning er fra 2000. Det var mer vanlig på den tida å gi særskilte fritak for bompenger. Et av fritaka er kjøring fra bosted til kommunesenter, et annet er kjøring til barnehage. Fritak for traktor og landbruksmaskiner gjelder også i den gamle pakken.

Med Bypakke Nord-Jæren gjelder ikke lenger vedtaka fra 2000. Bypakken kommer inn under takstvedtak og rabattsystem fastsatt av Samferdselsdepartementet fra 2014.

Takst-retningslinjene er ikke lenger slik at småbarnsforeldre får fritak for bompenger til og fra barnehagen. Dette ble også fastlagt i stortingsproposisjonen om Bypakke Nord-Jæren, og ble deretter vedtatt i Stortinget i mars 2017.

De som får fritak for bompenger i Bypakke Nord-Jæren er:

  • De som går og sykler
  • Moped og motorsykkel
  • Passasjerer
  • Uniformerte utrykningskjøretøy og sivile utrykningskjøretøy i tjeneste
  • Kjøretøy i merket begravelsesfølge
  • El-biler og hydrogenbiler med HY-registreringsskilt
  • Kollektivtransport i rute
  • Kjøretøy som blir brukt til arbeid på bomveien
  • Forflytningshemmede