Bymiljøpakken

Bymiljøpakken

Bymiljøpakken skal bidra til bedre framkommelighet og bymiljø på Nord-Jæren. Målet er nullvekst i persontransport med bil. Dette er en dugnad mellom staten, fylket, kommunene og innbyggerne. Jo flinkere vi er, desto mer midler bidrar staten med.

Bompriser (fra og med 01.07.22)

Bompriser lette kjøretøy - fra 01.07.2022 - 25 kr ordinær, 20 kr med bombrikke, 10 kr for nullutslipp.
Bompriser tunge kjøretøy - fra 01.07.2022 - 62 kr ordinær, 0 kr for nullutslipp.

Nyheter

Nå starter byggingen av Bussveien i Sandnes sentrum

Les hele saken

Sola: Nesbuveien får bedre gang- og sykkelvei og underganger

Les hele saken