Bymiljøpakken

Sykkelstamvegen ved Auglendshøyden. Foto: Statens vegvesen/Øyvind Ellingsen

Her bygger vi neste etappe av Sykkelstamvegen

Statens vegvesen er nå i full gang med å bygge neste etappe på Sykkelsamvegen, fra Auglendshøyden ned til diagonalen.

I uke ti starter entreprenøren å sprenge bort fjellmassene nær E39 Motorveien. For å sikre at ingen bilister skal bli utsatt for uhell, blir trafikken stoppet i begge retninger på E39 i opp mot 10 minutter én til to ganger daglig mellom klokken 09.00 og 14.00. Det kan også forekomme stenging av trafikken etter klokken 18.00. Arbeidet er omfattende og kan vare til sommeren.

Trafikken sørover blir stanset sør for Auglendstunnelen, mens de som skal nordover blir stanset ved diagonalen.

Sykkelstamvegen ved Auglendshøyden. Foto: Statens vegvesen/Øyvind Ellingsen

Sykkelstamvegen ved Auglendshøyden. Foto: Statens vegvesen/Øyvind Ellingsen